Halvin sähkö

Kauttamme löydät sopivimman sähkösopimuksen lukuisten sähköyhtiöiden kautta. Kauttamme sopimukset ovat lähestulkoon aina edullisempia ja ainakin samanhintaisia kuin suoraan sähköyhtiöiltä. Parhaan hinnan saadakseen, tulee sopimus solmia aina täyttämällä lomake palvelussamme.

Halvin sähkö

Helpoin tapa säästää sähkössä, on valita edullisin markkinoiden edullisin sähkösopimus. Halvin sähkö on laadultaan samanlaista sähköä kuin kaikki kalliimmatkin sähkösopimukset. Sähkö on kotitaloudelle pysyvä kulu, jonka hintaa kannattaa pyrkiä pitämään mahdollisimman alhaisena, jotta sähkölaskut pysyvät mahdollisimman pieninä.

Sähkömarkkinoiden vapautuminen kilpailulle on vuosien saatossa tuonut ennennäkemätöntä hintakilpailua sähkön vähittäismyyntiin. Etenkin markkinoille tulevat uudet sähköyhtiöt, sekä toistensa kanssa yhdistyneet perinteisemmät sähköyhtiöt pyrkivät nopeasti kasvattamaan asiakaskuntaansa aiemmin vakiintuneilta markkinoilta. Sähkötarjousten hintakilpailu on luonut kovaa painetta, eivätkä perinteisemmät sähköyhtiöt aina pärjää kovassa tarjouskilpailussa uusille sähkönmyyjille. Edullisen hinnan lisäksi, on hyvä tarkastella myös tarjousten sopimusehtoja sopivimman sähkösopimuksen löytämiseksi.

Turvallisesti halvinta sähköä

Sähkön myynti oli ehti olla pitkään alueellisten verkkoyhtiöiden myötä alueellinen monopoli, jolloin kuluttajilla ei ollut mahdollisuutta löytää itselleen sopivinta tai edullisinta vaihtoehtoa. Poliittisten päätösten turvin sähköalaa alettiin avaamaan osittain jo 90-luvulla, mutta vasta 2010-luvulla kuluttajat ja yritykset ova päässeet nauttimaan kilpailun mahdollistamista halvoista hinnoista. Niin ikään vertailupalvelut ovat tuoneet oman lisänsä sähkösopimusten hintakilpailuun, ja monet sähköyhtiöt ovat laskeneet hintojaan pärjätäkseen vertailupalveluissa. Sähkömarkkinoiden avautuessa ja kilpailun kasvaessa markkinoille on syntynyt uusia toimijoita, jotka ovat huomattava ketteriä verrattuna perinteisiin sähköyhtiöihin.

Uusien toimijoiden strategiat voivat myö olla hyvin kirjavia, mistä syystä kuluttajan on hyvä tarkastella sopimusehdot kohtuullisen tarkasti. Kilpailun kiristyessä on myös sähköalalla havaittu väärinkäytöksiä, kuten esimerkit myyntipuhelut, joista kuluttaja ei ole edes ymmärtänyt tehneensä sopimusta. Niin ikään sopimusehtoihin kannattaa kiinnittää huomiota, koska liian halpa hinta voi näkyä myös kyseenalaisissa sopimusehdoissa, jotka mahdollistavat hinnan korotukset kuluttajalle epäsuotuisasti.

Uusien sähkönmyyjien tultua markkinoille uusilla hintastrategioillaan, ovat myös perinteisemmät sähköyhtiöt joutuneen tinkimään katteesta. Vaikka sähkösopimusten ehdoista voi löytyä kyseenalaisia keinoja hintojen korottamiseksi kesken sopimuskauden, ovat uudet ja ketterät sähköyhtiöt tuoneet markkinoille hintaetuja kevennetyin organisaatioin. Osa uusimmista sähkönmyyjistä on pyrkinyt tekemään sähkön hinnasta edullista hyödyntämällä etukäteen laskuttamista, jolloin asiakas maksaa sähköstään etukäteen arvioidun kulutuksen verran. Tällainen malli takaa sähkönmyyjälle sen, että luottotappioita tai maksamattomia laskuja ei juuri pääse syntymään ja edullista hintaa voidaan optimoida entistä paremmin. Kuitenkin on hyvä huomata, että edullisten sähkön hintoja tarjoavien yritysten kohdalla on hyvä perehtyä huolellisesti sähkösopimuksen sopimusehtoihin.

Saverium.fi -palvelussa sähkösopimusten tekeminen on turvallista, sillä valitsemme huolella palvelussamme olevat sähköyhtiöt. Vertaile nyt edullisin sähkösopimus palvelussamme!