Vakuudeton yrityslaina

Vakuudeton yrityslaina

Yritykset tarvitsevat rahaa toimiakseen ja yritykset pääosin toimivat rahoittamalla omaa toimintaansa myynnistä tulevalla kassavirralla. Toisinaan yritykset tarvitsevat lainaa, esimerkiksi kasvaakseen tai rahoittaakseen pitkien maksuaikojen aiheuttamaa kassan heikentymistä. Niin ikään moni aloitteleva tai perustettava yritys voi tarvita lainaa päästäkseen pyörittämään liiketoimintaa. Yhä useampi yritys päätyy vakuudettoman yrityslainan pariin, koska perinteiset kivijalkapankit vaativat yhä isompia vakuuksia myöntääkseen yrityslainaa ja kaikilla yrityksillä ei välttämättä ole vakuudeksi kelpaavaa omaisuutta.

Vakuudettoman lainan lisäksi yritys voi hakea laskurahoitusta, jossa rahoitusyhtiö tai pankki rahoittaa hakijan maksusaatavan korvausta vastaan. Laskurahoitukseen ei yleensä liity vakuutta taakse, mutta laskun myynyt yritys säilyttää luottoriskin, jos laskutettu yritys ei maksa laskua rahoitusyhtiölle.

Finnvera yrityslainat

Finnvera tuli keväällä 2020 tutuksi myös suuremmalle osaa suomalaisia, koska Finnvera oli paljon esillä yritysten selviämiseen koronavirus COVID-19 aiheuttamasta kriisistä. Finnvera onkin valtio-omisteinen rahoittaja, jonka tehtävä on olla tukemassa yrityksiä yritysten eri elinkaarien aikana. Finnvera tarjoaa sekä suoraa lainaa, että vakuuksia ja takauksia lainan saamisen turvaksi. Tämä voi auttaa erityisesti nuoria yrityksiä saamaan edullista rahoitusta markkinoilta. Finnveran lisäksi myös Business Finland tarjoaa yrityksille rahoitusta, mutta eivät varsinaisia yrityslainoja.

Finnveralla on useampi lainatuote tarjolla yrityksille ja yrittäjille, jolloin heillä on mahdollisuus tarjota juuri oikean tyyppistä lainaratkaisua hakijalle:

  • Finnvera-laina
  • Yrittäjälaina
  • Kansainvälistymislaina
  • Siltarahoitus
  • Joukkovelkakirjarahoitus
  • Kasvulaina
  • Vientisaatavaluotto

Yrityslainaa hakevan yrityksen on hyvä miettiä myös mahdollisuutta hakea rahoitusta Finnveran kautta, mutta suoran lainan tai vakuuden saaminen Finnveralta ei välttämättä ole kovin yksinkertainen prosessi. Finnveralla lainan saanti perustuu myös pitkälti yrityksen kykyyn kasvaa ja olla kannattava. Lisäksi kyseiset lainat vaativat Finnveralta huolellisen tarkastelun lainaa hakeneen yrityksen omistaja- ja edunsaajatahoihin.

Yrityslaina kulutusluotolla?

Kulutusluotto on monella tapaa hyvä vaihtoehto yritykselle. Yrityslainana kulutusluotto on yleensä helpommin saatavilla kuin perinteinen pankkilaina. Helpompi saatavuus ja joustavuus näkyy myös lainan koroissa verrattuna perinteisen pankin lainaan, mutta kulutusluotot on saataville nopeasti ilman vakuuksia akuuttiin tarpeeseen.

Vakuudetonta kulutusluottoa voi hyödyntää myös siten, että yrittäjä ottaa kulutusluoton henkilökohtaisesti ja sijoittaa sen yrityksensä käyttöön. On kyseessä sitten vakuudeton yrityslaina tai vakuudeton kulutusluotto, molemmissa on aina mukana henkilötakaus. Syksyllä 2019 voimaan astuneen kulutusluottojen korkokaton myötä, voi vakuudeton kulutusluotto tulla jossain tilanteessa myös edullisemmaksi vaihtoehdoksi hakea lainaa yritystä varten.