Saverium.fi Tietosuojaseloste

OSA 1: Pätee koko Saverium.fi-palveluun

Lue tämä Tietosuojaseloste huolellisesti. Tämän verkkosivun tai osoitteessa Saverium.fi olevien palveluidemme (”Sivustot”) käyttö ei ole mahdollista ilman, että käsittelemme joitakin henkilötietojasi tässä Tietosuojaselosteessa täsmennetyllä tavalla, joten tämän Tietosuojaselosteen hyväksyminen on edellytys Sivustojemme käytölle.

1 Yhteenveto

Alla on yhteenveto joistain olennaisimmista kohdista tätä Tietosuojaselostetta. Olemme sitoutuneet pyrkimään suojaamaan henkilötietojasi käyttäessäsi Sivustojamme ja säilyttämään henkilötietosi tietoturvallisesti. Tämä Tietosuojaseloste kuvaa, miten käytämme henkilötietojasi ja sisältää seuraavat kohdat:

 • mistä keräämme henkilötietosi;
 • mitä henkilötietoja keräämme;
 • miten käytämme henkilötietojasi;
 • kenelle jaamme henkilötietojasi; ja
 • oikeutesi ja vaihtoehdot, joita sinulla on liittyen henkilötietoihisi

Sivustojemme käyttö tapahtuu noudattaen tätä Tietosuojaselostetta ja Käyttöehtoja ja käyttö on ehdollista niiden hyväksynnälle. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, pyydämme sinua lopettamaan Sivustojen käytön heti.

Käsittelemme henkilötietojasi pääasiassa voidaksemme tarjota sinulle ne Palvelut, joita pyydät meiltä. Henkilötietojesi toimittaminen tässä Tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla perustuu osin välillämme solmittuun sopimukseen tai lainsäädännön vaatimuksiin. Henkilötietojen toimittamatta jättäminen voi estää meitä hoitamasta sopimukseen tai lakiin perustuvia velvoitteitamme, mikä voi johtaa siihen, ettet voi ottaa käyttöön ja käyttää Palveluitamme

Joissain tilanteissa me voimme jakaa henkilötietojasi kumppaneillemme, palveluntarjoajillemme ja viranomaisille. Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeellista, jotta pystymme täyttämään ne tarkoitukset, joiden vuoksi olemme henkilötiedot alun perin keränneet.

Tiedustellaksesi henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä yksityiskohtia tai käyttääksesi tämän Tietosuojaselosteen mukaisia oikeuksiasi pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme osoitteessa asiakaspalvelu@saverium.fi.

2 Rekisterinpitäjän yhteystiedot

LVS Brokers Oy
PL 644, 00101 Helsinki, Suomi
www.saverium.fi
Asiakaspalvelu ja tietosuojaselosteeseen liittyvät kysymykset: asiakaspalvelu@saverium.fi
Y-tunnus: 2521965-8
Yhteyshenkilö: Lauri Sommarberg

3 Tietolähteet

Olet tietoinen siitä, että tehdessäsi Sivustojemme kautta hakemuksen kolmannen osapuolen tarjoamaan tuotteeseen tai palveluun (”Tuote”) (kuten hakemus sähkösopimusta varten, vakuutus- tai lainahakemus taikka hakemus liittyen johonkin muuhun Tuotteeseen), valtuutat meidät ja kulloinkin kyseessä olevat palveluntarjoajat käsittelemään hakemuksesi sisältämiä tietoja sekä pyytämään lain sallimissa rajoissa kolmansilta osapuolilta lisätietoja, jotka ovat tarpeen hakemuksesi arvioimiseksi ja varmentamiseksi.

Me tai palveluntarjoajat voimme kerätä henkilötietoja seuraavista luotettavista lähteistä tämän Tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin:

 • Sinulta itseltäsi
 • Asiakastieto Oy:n ja Bisnode Oy:n luottotietorekistereistä
 • Väestötietorekisteristä (henkilötunnuksesi varmentamiseksi tarvittavaa tietoa sekä osoitetietojesi päivittämiseksi tarvittavia tietoja)
 • Viranomaisten ylläpitämistä tietokannoista lain sallimissa rajoissa
 • Muilta rahoituslaitoksilta
 • Palveluntarjoajilta
 • Sähköyhtiöiltä
 • Työnantajaltasi
 • Lainanantajilta
 • Vakuutusyhtiöiltä

4 Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme muun muassa seuraavia henkilötietoja:

 • Etu- ja sukunimet
 • Henkilötunnus (tunnistamistarkoituksiin)
 • Osoite
 • Puhelinnumero(t)
 • Sähköpostiosoite
 • Kansallisuus
 • Siviilisääty
 • Työsuhde
 • Ammatti
 • Pankkitilit
 • Aiemmat lainat ja luotot
 • Aiemmat vakuutukset
 • Aiemmat sähkösopimukset
 • Pankki- ja luottokortteja koskevat tiedot
 • Luottotiedot ja luottotietohistoria
 • Asepalvelusta koskevat tiedot
 • Tuloihin ja menoihin liittyvät tiedot
 • Yrityksesi tiedot
 • Haettavan tuotteen, sähkösopimuksen, vakuutuksen tai lainan tyyppi
 • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön edellyttämät tunnistamis- ja tuntemistiedot
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Haetut vakuutus- ja rahoitustuotteet sekä lainat
 • Haettavan vakuutuksen kohdetta määrittelevät tiedot, joita vakuutusyhtiöt tarvitsevat vakuutustarjouksen tekemisessä
 • Tiedot maksuhäiriöistä
 • Lainanantajilta lainahakemukseesi vastaanotetut lainatarjoukset sekä tieto siitä, mikäli tietty Lainanantaja on maksanut sinulle lainan. Osa Lainanantajista on pankkeja, joita koskevat pankkisalaisuuslait. Ymmärrät ja annat LVS Brokersille luvan säilyttää ja käsitellä myös pankkisalaisuuden alaista tietoa mahdollisesta asiakassuhteestasi pankkien kanssa.
 • Vakuutusyhtiöiltä vastaanotetut vakuutustarjoukset sekä tieto siitä, onko vakuutus myönnetty. Ymmärrät ja annat LVS Brokersille luvan säilyttää ja käsitellä vakuutussalaisuuden alaista tietoa mahdollisesta asiakassuhteestasi vakuutusyhtiöiden kanssa.
 • Tiedot palveluntarjoajilta pyytämistäsi tarjouksista sekä vastaanottamistasi alustavista tarjouksista sekä niiden kanssa tekemistäsi sopimuksista

Voimme kerätä selaustietoja Käyttäjien selaimilta aina, kun he käyttävät Saverium.fi- palvelua. Selaustiedot voivat sisältää muun muassa tietoja käyttämästäsi selaimesta, käyttöjärjestelmästä, päätelaitteesta sekä internetpalvelun tarjoajasta, Sivustolla vierailujesi päivämääristä ja kellonajoista, sekä muuta saman tyyppistä teknistä tietoa. Vaikka emme yleensä yhdistä selaustietoja henkilötietoihisi, sinut voidaan toisinaan tunnistaa niistä.

5 Käsittelyn perusteet ja tarkoitukset

LVS Brokers käsittelee henkilötietojasi useita tarkoituksia varten:

Saverium.fi-palvelun tarjoamiseksi ja sopimussuhteisiin perustuvien velvollisuuksiemme täyttämiseksi (käsittelyn peruste: sopimuksen täytäntöönpano)

Käsittelemme henkilötietojasi tarjotaksemme sinulle Saverium.fi-palvelun esimerkiksi ylläpitämällä käyttäjätilejä Saverium.fi-palvelussa (“Saverium-tili”) ja varmentamalla, että antamasi hakemustiedot ovat paikkansapitäviä. Käsittelemme henkilötietojasi myös tarjotaksemme palveluntarjoajille tietoja, joita he tarvitsevat arvioidakseen hakemuksesi.

Mikäli olet valtuuttanut meidät tekemään puolestasi aika ajoin automaattisesti Tuotteen tarkistuksen, lähetämme edellisen hakemuksesi perusteella uuden hakemuksen Tuotteesta palveluntarjoajille ja keräämme alustavat tarjoukset Saverium-tilillesi.

Suoritamme edellä mainittuja käsittelytoimia, jotta voimme täyttää sopimussuhteeseen perustuvat velvollisuutemme sinua kohtaan.

Noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme (käsittelyn oikeusperuste: lakisääteinen velvoite)

Käsittelemme henkilötietojasi hallinnoidaksemme ja täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme. Tämä käsittää henkilötiedot, joita käsittelemme tietojen tarjoamiseksi asianmukaisille viranomaisille sekä henkilötiedot, joita käsittelemme tunnistamistarkoituksiin (KYC, know your client).

Vaateiden käsittelemiseen ja oikeudellisiin menettelyihin (käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu)

LVS Brokers voi käsitellä henkilötietoja oikeudellisten vaateiden käsittelyn ja oikeudellisten menettelyiden yhteydessä. Voimme myös käsitellä tietoja petoksen ja muiden rikosten ehkäisemiseksi, palveluidemme väärinkäytön ehkäisemiseksi sekä tieto-, järjestelmä- ja verkkoturvallisuuden vuoksi.

Asiakasviestintään ja markkinointiin (käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu tai suostumus)

LVS Brokers voi käsitellä henkilötietojasi ottaakseen yhteyttä sinuun (mukaan lukien puhelimitse) Saverium.fi-palveluun liittyvissä asioissa ja ilmoittaessaan Saverium.fi-palvelua koskevista muutoksista. Annat meille luvan olla yhteydessä sinuun asiakassuhteen hoitamiseksi ja toimittaa sinulle tietoja esimerkiksi valitsemasi palvelun tilanteesta, jatkuvuudesta tai muuttumisesta sähköpostitse, tekstiviestein, puhelimitse, kirjeitse tai muilla tavoilla.

Käytämme Käyttäjien henkilötietoja lisäksi lähettääksemme Käyttäjille esimerkiksi sähköposteja, tekstiviestejä ja kirjeitä muun muassa palveluidemme markkinointitarkoituksissa sekä lähettääksemme Saverium.fi-palveluun liittyviä uutisia edellyttäen, että Käyttäjä on antanut meille suostumuksensa tai meillä on jokin toinen laillinen peruste kyseisille käsittelytoimille. Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa kieltää meitä lähettämästä Käyttäjälle jatkossa suoramarkkinointiviestejä seuraamalla tilauksen peruuttamiseen liittyviä ohjeita, jotka lisäämme jokaisen lähettämämme sähköpostin ja tekstiviestin yhteyteen.

Mikäli otat yhteyttä asiakaspalveluumme, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen.

Laadun parantamiseksi ja käyttötrendien analysoimiseksi (käsittelyn oikeusperuste: oikeutettu etu)

Voimme käsitellä Saverium.fi-palvelun käyttöä koskevia tietojasi parantaaksemme Saverium.fi-palvelun laatua esimerkiksi analysoimalla erilaisia Saverium.fi-palvelun käyttöön liittyviä trendejä. Saatamme myös käyttää henkilötietoja asiakastyytyväisyyskyselyihin varmistaaksemme, että palvelumme vastaavat tarpeitasi. Kun mahdollista, käytämme tähän tarkoitukseen vain sellaisia yhdistettyjä tietoja, joista henkilöitä ei voida tunnistaa

Henkilötietojen erityisryhmiin kuuluvien tietojen käsittely (käsittelyn oikeusperuste: suostumus)

Voimme käsitellä terveystietojasi ja ammattiliiton jäsenyyttäsi suostumuksesi perusteella ja siltä osin kuin se on välttämätöntä sinulle välitettävien palveluja koskevien tarjousten pyytämiseksi

6 Henkilötietojen luovutukset

Joissakin tapauksissa voimme jakaa sinua koskevia henkilötietoja kolmansille

Jos olet tehnyt Sivustollamme hakemuksen kolmannen tarjoamaan Tuotteeseen, luovutamme sinua koskevia tarpeellisia tietoja kulloinkin kyseessä oleville palveluntarjoajille. Tässä yhteydessä voimme lain sallimissa rajoissa luovuttaa rajoitettuja määriä henkilötietojasi myös muille kolmansille pyytääksemme näiden ylläpitämistä rekistereistä lisätietoja, jotka ovat tarpeen hakemuksesi arvioimiseksi ja varmentamiseksi.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi viranomaisille eri laeissa säädetyissä tapauksissa Palvelun käytön yhteydessä, kuten esimerkiksi lain täytäntöönpanoviranomaisille ja valvontaviranomaisille.

Mikäli myymme liiketoimintamme tai sen osan tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, voimme luovuttaa Palvelun tai verkkosivujen käyttäjien henkilötietoja ostajille ja näiden neuvonantajille kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen.

7 Siirrot Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin

Säilytämme henkilötietojasi ensisijaisesti Euroopan talousalueella. Käyttämämme palveluntarjoajat toimivat kuitenkin useilla maantieteellisillä alueilla. Me ja palveluntarjoajamme voimme siirtää henkilötietojasi valtioihin tai saada niihin pääsyn Euroopan talousalueen tai Käyttäjän asuinvaltion ulkopuolisissa valtioissa. Suoritamme toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että henkilötietojesi suojan taso on riittävä siellä, missä henkilötietojasi käsitellään. Järjestämme riittävän suojauksen henkilötietojen siirroille Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin palvelutarjoajiemme kanssa solmimillamme Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin perustuvilla sopimuksilla taikka muilla vastaavilla järjestelyillä, kuten Privacy Shield -järjestelyn avulla. Lisätietoa henkilötietojen siirroista voit pyytää ottamalla meihin yhteyttä yllämainittuja yhteystietoja käyttäen.

8 Säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin tämän Tietosuojaselosteen mukaisten tarkoitusten tai meihin soveltuvien lakien ja muun sääntelyn noudattamisen perusteella on tarpeen ja niin kauan kuin asiakassuhteesi meihin on voimassa. Heti, kun tiedot eivät ole enää tarpeen, poistamme ne niin pian kuin mahdollista. Huomioithan, että saatamme olla velvollisia säilyttämään henkilötietojasi sinun ja meidän välisen sopimuksen päättymisen jälkeen jopa useita vuosia muun muassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lainsäädännön perusteella. Meillä on myös oikeutettu peruste säilyttää joitain henkilötietojasi kymmenen (10) vuotta mahdollisen törkeän petoksen ja muiden rikosten ehkäisemiseen liittyvistä syistä. Kyseisessä tarkoituksessa käsitellyt henkilötiedot kattavat ainoastaan rikoksen selvittämistä varten tarvittavat tiedot.

9 Sinun oikeutesi

Oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada pääsy käsittelemiimme sinua koskeviin henkilötietoihin. Voit nähdä tiettyjä tietojasi Saverium.fi-palvelun käyttäjätilisi (”Saverium-tili”) kautta tai pyytämällä meiltä kopion keräämistämme henkilötiedoistasi. Saatamme veloittaa sinulta käsittelymaksun, jos edellisestä tietopyynnöstäsi on kulunut alle 12 kuukautta.

Oikeus peruuttaa suostumus
Mikäli käsittely perustuu Käyttäjän antamaan suostumukseen, Käyttäjä voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen voi rajoittaa Käyttäjän mahdollisuuksia käyttää Saverium.fi-palvelua. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista käsiteltyjen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Sinulla on oikeus vaatia meitä korjaamaan, täydentämään tai poistamaan säilyttämämme virheelliset, puutteelliset, vanhentuneet tai tarpeettomat sinua koskevat henkilötiedot.

Oikeus vaatia tiedon poistamista
Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyynnön mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Oikeus vastustaa
Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin Saverium.fi-palvelun tarjoamiseksi tai lakiin perustuvan velvollisuuden täyttämiseksi.

Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen
Joissakin tapauksissa olemme velvoitettuja rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, esimerkiksi, kun poisto-, korjaus- tai vastustuspyyntösi on käsiteltävänä ja/tai, kun meillä ei ole oikeutettuja perusteita käsitellä tietojasi. Tämä saattaa kuitenkin rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää Saverium.fi-palvelua.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada meiltä sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet itse meille luovuttanut, jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä oikeus siirtää tiedot itsenäisesti kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen
Yllämainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä ylläoleviin osoitteisiin kirje tai sähköposti, joka sisältää seuraavat tiedot: Käyttäjän koko nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Voimme pyytää Käyttäjän henkilöllisyyden todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

10 Suoramarkkinointi

Sinulla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta sähköistä suoramarkkinointia klikkaamalla kunkin markkinointiviestin yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamislinkkiä ja valitsemalla olematta vastaanottamasta meiltä markkinointiviestintää tulevaisuudessa.

Sinulla on myös oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimukseen sekä profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti.

11 Valituksen tekeminen

Mikäli olet sitä mieltä, että henkilötietojen käsittelytoimemme ovat soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisia, voit tehdä asiasta valituksen paikalliselle tietosuojaviranomaiselle. Paikallisena valvontaviranomaisena toimii Suomessa tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi)

12 Tietoturvallisuus

Käytämme alan standardien mukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimenpiteitä sekä sovellamme monikerroksisia tietoturvatoimenpiteitä rajoittaaksemme pääsyä henkilötietoihisi ja suojellaksemme niitä katoamiselta, väärinkäytöltä ja laittomilta muutoksilta. Saverium.fi-palveluun syöttämäsi henkilötiedot ovat SSL-suojattuja. Rajoitetulla määrällä LVS Brokersin työntekijöitä on pääsy LVS Brokersin tietokantoihin ja vain siinä laajuudessa kuin on ehdottomasti tarpeen. Kaikki sopimuskumppanimme (mukaan lukien palveluntarjoajat) ovat velvollisia noudattamaan alan standardien mukaisia tietoturvatoimenpiteitä käsitellessään henkilötietojasi puolestamme. Muita turvatoimenpiteitä ovat palomuurit, turvalliset toimitilat sekä kulunvalvontajärjestelmät.

13 Evästeet

Saverium.fi-palvelu saattaa käyttää evästeitä ja muita alan standardien mukaisia teknologioita käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi. Tällaisia muita teknologioita ovat muun muassa web beacon ja pixel tag -teknologiat sekä flash-evästeet. Eväste on pieni tekstitiedosto, jota säilytetään Käyttäjän tietokoneella dokumentointitarkoituksessa ja joka sisältää tietoa kyseisestä Käyttäjästä. Web beacon- ja pixel tag -teknologiat ovat pieniä graafisia kuvia, jotka on sijoitettu Saverium.fi-palveluun. Niiden avulla pystymme määrittämään oletko suorittanut jonkun tietyn toiminnon. Saverium.fi-palvelu voi sisältää myös kolmansien osapuolten tarjoamia mainoksia, jotka lähettävät evästeitä tai muuta seurantateknologiaa laitteellesi niin, että suorittamiasi toimenpiteitä kolmansien osapuolten verkkosivuilla tai online-palveluissa voidaan seurata mainonnan kohdentamiseksi sinulle. Tällaisia kolmansien palveluntarjoajien palveluita koskee erilliset tietosuojaselosteet. Network Advertising Initiative tarjoaa mahdollisuuden kieltäytyä osasta käyttäytymiseen perustuvasta verkkomainonnasta: http://www.networkadvertising.org/choices/.

Euroopan unionin ulkopuolelle sijoittautuneet Käyttäjät voivat perehtyä online- markkinointiin liittyviin oikeuksiinsa osoitteessa www.youronlinechoices.eu

Voit estää evästeiden käytön selaimessasi tai asettaa selaimesi varoittamaan, kun evästeitä yritetään asentaa. Huomaathan, että jotkin Saverium.fi-palvelun osat eivät ehkä toimi oikein, mikäli evästeiden käyttö on estetty. Lisätietoja evästeistä ja niiden poistamisesta löydät osoitteesta www.allaboutcookies.org. Huomioithan, että voit estää flash-evästeiden tallentamisen seuraamalla Adoben ohjeita osoitteessa http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

Saverium.fi-palvelu käyttää Google Inc:n tarjoamaa verkkoanalytiikkapalvelu Google Analyticsia, jotta voimme koota raportteja vierailijoiden verkkosivustomme käytöstä ja parantaa Saverium.fi-palvelua. Google Analyticsin verkkosivustolta saat lisätietoa Google Analyticsista. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi seuraavan lisäosan: Google Analytics opt-out add-on.

OSA 2: Pätee sähkösopimuksiin

4 Yleistä sähkösopimuksiin liittyen

Tässä Tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten LVS Brokers Oy (”LVS Brokers” tai ”me”) käsittelee LVS Brokersin tarjoaman sähkösopimusten välityspalvelun sekä Saverium.fi - verkkosivuston käyttäjiltä (”Käyttäjä” tai ”sinä”) kerättäviä henkilötietoja (verkkosivusto ja sähkösopimusten välityspalvelu yhdessä ”Saverium.fi-palvelu”).

Hakiessasi sähkösopimusta Saverium.fi -palvelun kautta, valtuutat LVS Brokersin pyytämään yhden tai useamman sähkötarjouksen puolestasi sähkönmyyjiltä ja muilta LVS Brokersin yhteistyötahoina toimivilta sähköyhtiöltä (”Sähkönmyyjä”).

Tämä Tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan sinun Saverium.fi-palvelun käyttöön ja henkilötietojen käsittelyyn, jossa LVS Brokers toimii rekisterinpitäjänä. Sähkönmyyjien tietosuojaselosteet saattavat poiketa tästä Tietosuojaselosteesta. Tutustuthan Sähkönmyyjien tietosuojaselosteisiin ja muihin sopimusehtoihin ennen kuin käytät heidän sähkö- tai muita palveluita

15 Tietolähteet

Olet tietoinen siitä, että kilpailuttaessasi sähkötuotteesi valtuutat meidät ja Sähkönmyyjät käsittelemään sähköhakemuksesi sisältämiä tietoja sekä pyytämään lain sallimissa rajoissa kolmansilta osapuolilta lisätietoja, jotka ovat tarpeen hakemuksesi arvioimiseksi ja varmentamiseksi. Me tai Sähkönmyyjät voimme kerätä henkilötietoja luotettavista lähteistä tämän Tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin.

16 Käsiteltävät henkilötiedot

Keräämme muun muassa seuraavia tietoja:

 • Etu- ja Sukunimet
 • Henkilötunnus
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Osoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Paikallinen verkonhaltija
 • Nykyinen sähkönmyyjäsi
 • Nykyisen sopimuksen voimassaoloaika
 • Uuden sopimuksen voimassaoloaika
 • Asumismuoto
 • Lämmitysmuoto
 • Laskutusmuoto
 • Toivottu laskujen eräpäivä
 • Toivottu laskujen määrä
 • Luottotiedot ja luottotietohistoria

OSA 3: Pätee kulutusluottoihin

17 Yleistä kulutusluottoihin liittyen

Tässä Tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten LVS Brokers Oy (”LVS Brokers” tai ”me”) käsittelee LVS Brokersin tarjoaman kulutusluottojen välityspalvelun sekä Saverium.fi- verkkosivuston käyttäjiltä (”Käyttäjä” tai ”sinä”) kerättäviä henkilötietoja (verkkosivusto ja kulutusluottojen välityspalvelu yhdessä ”Saverium.fi-palvelu”).

Hakiessasi lainaa Saverium.fi-palvelun kautta, valtuutat LVS Brokersin pyytämään yhden tai useamman kulutusluottotarjouksen puolestasi pankeilta ja muilta LVS Brokersin yhteistyötahoina toimivilta lainanantajilta (”Lainanantaja”).

18 Tietolähteet

Olet tietoinen siitä, että lähettäessäsi lainahakemuksen valtuutat meidät ja Lainanantajat käsittelemään lainahakemuksesi sisältämiä tietoja sekä pyytämään lain sallimissa rajoissa kolmansilta lisätietoja, jotka ovat tarpeen hakemuksesi arvioimiseksi ja varmentamiseksi.

19 Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Me tai Lainanantajat voivat profiloida ja tehdä automaattisesti päätöksen lainahakemukseesi liittyen. Meillä ja Lainanantajilla on kullakin oma logiikkansa mahdolliseen profilointiin ja automaattisten päätöksien tekemiseen. Tietosuoja-asetuksen 22 artiklan mukaisesti voit pyytää meitä ja mahdollisesti Lainanantajia käsittelemään lainahakemukseksi manuaalisesti Lainanantajien omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

OSA 4: Pätee yrityslainoihin

20 Yleistä yrityslainoihin liittyen

Tässä Tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten LVS Brokers Oy (”LVS Brokers” tai ”me”) käsittelee LVS Brokersin tarjoaman yritysluottojen välityspalvelun sekä Saverium.fi- verkkosivuston käyttäjiltä (”Käyttäjä” tai ”sinä”) kerättäviä henkilötietoja (verkkosivusto ja yrityslainojen välityspalvelu yhdessä ”Saverium.fi-palvelu”).

Hakiessasi yrityslainaa Saverium.fi-palvelun kautta, valtuutat LVS Brokersin pyytämään yhden tai useamman yrityslainatarjouksen puolestasi pankeilta ja muilta LVS Brokersin yhteistyötahoina toimivilta lainanantajilta (”Lainanantaja”).

21 Tietolähteet

Olet tietoinen siitä, että lähettäessäsi yrityslainahakemuksen valtuutat meidät ja Lainanantajat käsittelemään lainahakemuksesi sisältämiä tietoja sekä pyytämään lain sallimissa rajoissa kolmansilta lisätietoja, jotka ovat tarpeen hakemuksesi arvioimiseksi ja varmentamiseksi.

OSA 5: Pätee vakuutuksiin

22 Yleistä vakuutuksiin liittyen

Tässä Tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten LVS Brokers Oy (”LVS Brokers” tai ”me”) käsittelee LVS Brokersin tarjoaman vakuutuksiin liittyvän palvelun sekä Saverium.fi- verkkosivuston käyttäjiltä (”Käyttäjä” tai ”sinä”) kerättäviä henkilötietoja (verkkosivusto ja vakuutuksiin liittyvä palvelu yhdessä ”Saverium.fi-palvelu”). Kerättävät henkilötiedot voivat sisältää terveystietojasi, jos se on välttämätöntä vakuutuksen myöntämiseksi.

Hakiessasi vakuutusta Saverium.fi-palvelun kautta, valtuutat LVS Brokersin pyytämään yhden tai useamman vakuutustarjouksen puolestasi vakuutusyhtiöiltä ja muilta LVS Brokersin yhteistyötahoina toimivilta vakuutuksentarjoajilta (”Vakuuttaja”).

23 Tietolähteet

Olet tietoinen siitä, että lähettäessäsi vakuutushakemuksen valtuutat meidät ja Vakuuttajat käsittelemään vakuutushakemuksesi sisältämiä tietoja sekä pyytämään lain sallimissa rajoissa kolmansilta lisätietoja, jotka ovat tarpeen hakemuksesi arvioimiseksi ja varmentamiseksi.